Stichting Leergeld als goed doel

Nieuws 30 oktober 2018


Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. De stichting probeert sociale uitsluiting te voorkomen, door ervoor te zorgen dat kinderen mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De stichting vergoedt kosten die niet of slechts gedeeltelijk door een andere voorziening worden vergoed. Via deze weg biedt Stichting
Leergeld elk kind een kans om mee te doen! Ouders van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die niet mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie kunnen bij de stichting aankloppen. De stichting heeft maar één belangrijk doel: ondersteuning bieden aan kinderen uit minimagezinnen, zodat zij deel kunnen nemen aan sociale activiteiten en zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Als zij niet kunnen deelnemen dreigt voor hen sociale
uitsluiting. Dit is nadelig voor de betrokken kinderen en de samenleving.
Stichting Leergeld is een lokale stichting die samenwerkt met gemeenten, lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren. Voor de uitvoering zijn zij afhankelijk van subsidie- en sponsorgelden. Er wordt gewerkt volgens het ‘local for local’ principe, dat houdt in dat het geld wat lokaal wordt verkregen, ook lokaal aan de kinderen wordt besteed.

Meer weten? Klik dan hier