Noord-Aa Polderloop en jouw privacy

Sinds 25 mei 2018 is er nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene Verodening Gegevensbescherming. Voor iedereen die gegevens verwerkt gelden nieuwe regels, en dus ook voor de Noord-Aa Polderloop en de vereniging die dit organiseert, Road Runners Zoetermeer.

Voor het inschrijven hebben we wat gegevens van je nodig. Die gebruiken we uitsluitend en alleen om je prestatie vast te leggen. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Alleen die mensen die zich bezig houden met de technische kant van inschrijven, hebben toegang tot je gegevens.

Je ontvangt mail van ons betreffende de wedstrijd, en volgend jaar vragen we je of je weer meedoet. Als je daar geen prijs op stelt kun je je uitschrijven voor deze mails.

Tijdens ons evenement maken we foto’s en filmpjes. Als je daar geen prijs op stelt, meldt dat dan vooraf via info@noord-aa-polderloop.nl. Als je achteraf niet blij bent met een foto op onze website, facebook of twitter, stuur dan even een bericht en we halen de foto weg. De volledige privacyverklaring van Road Runners Zoetermeer kun je hier inzien.