Parcours 1.5 km Kids Run

De Roadie Kids Run kent een leeftijdsgrens tot en met 12 jaar. De deelnemers starten om 12:00 uur, apart van de overige afstanden. Dit geeft ouders de gelegenheid om met hun kind mee te lopen. Wanneer meelopen niet per se noodzakelijk is verzoeken we dit zoveel mogelijk te beperken. Direct na afloop om 12.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats, zo kunnen ouders die aan een van de overige afstanden deelnemen ook bij de prijsuitreiking zijn.


Het 1500 meter Parcours van de Roadie Kids Run


Het hele parcours is goed te overzien en te volgen vanaf de start/finish.